0

AKTUALNO

                                                     P L A N   D E L A

 Policijskega veteranskega društva Sever – Specialna enota, za leti 2007/2008

 

šT.

AKTIVNOST

NOSILEC

OPOMBE

1.

Ureditev novih prostorov društva

Slavnić Momčilo

4000 EUR

2.

Izdelava osnutkov priznanj društva

Portir Janez

1000 EUR

3.

Pomoč članom pri urejanju statusa vojnega veterana

Valentič Radomir

200 EUR

4.

Zbiranje dokumentarnega gradiva o aktivnostih SE v času od 1989 do 1992

Kopač Bojan

1000 EUR

5.

Izdelava spletne strani društva

Jančar Stane

500 EUR

6.

Sodelovanja pri izvajanju aktivnosti in prireditev združenja Sever

Vičič Vesna

sodelovanje na proslavah, prireditvah,

7.

Določitev rezervnih praporščakov in njihovo opremljanje

Čuruvija Vlado

 

8.

Priprava sprememb pravilnikov društva

Košir Janez

100 EUR

9.

Novoletni šahovski turnir

Ličina Dušan

1000 EUR

10.

Priprava sprememb statuta društva

Košir Janez

100 EUR

11.

Priprava finančnega plana društva

Slavnić Momčilo

50 EUR

12.

Izbor krajev in priprava predloga za postavitev spominskih ploščic o delovanju SE

Kopač Bojan

500 EUR

13.

Priprava skupščine društva

Robnik Vojko

2000 EUR

14.

Priprava izleta/občnega zbora

šešerko Franc, Vučko Mojca

 

15.

Priprava seznamov/evidenc o udeležbi v akcijah in članstvu

Portir Janez

200 EUR

16.

Promocija društva (monografija)

 

2000 EUR

Plan dela je uskaljen in potrjen na sestanku UO, ki je potekal v prostorih Specialne enote GPU MNZ, Podutiška 88, dne 22.05.2007.
Posamezni nosilci aktivnosti so podali soglasje, za njihovo imenovanje nosilcev za izvedbo planiranih aktivnosti.

 

Društvo Sever

Dodaj odgovor