1. DECEMBER, DAN ZDRUŽENJA SEVER

30. novembra je v Novi Gorici potekala osrednja slovesnost ob obeleževanju spomina na 1. december 1989, dan ko je Slovenija storila vse, da prepreči najavljen miting, ki bi lahko imel za Slovenijo usodne posledice, vsekakor pa bi bili za nedoločen čas ustavljeni procesi večje demokracije v Sloveniji, ki se je nakazovala (sprememba Ustave 1989, volitve 1990 …). Zamenjavi predstavnikov slovenske oblasti bi najverjetneje, po že preizkušenem vzorcu (SAP Vojvodina in Kosovo, SR Črna Gora), sledila (morebitna) uvedba izrednih razmer in krepitev centralizma pod taktirko Miloševiča v takratni SFR Jugoslaviji. Poznavanje razmer in modrost slovenskega političnega vodstva in Ministrstva za notranje zadeve sta omogočali, da do tega ni prišlo. Pomembno vlogo pri tem je odigrala tudi tedanja Milica, danes Policija, ki je s svojimi operativnimi ukrepi storila vse, da prepreči izvedbo napovedanega mitinga. Akcijo so poimenovali SEVER, kasneje ustanovljena Policijska veteranska društva Sever, združena v Zvezo policijskih veteranskih društev Sever imajo za poslanstvo, med drugim, ohranjanje zgodovinskega spomina na dogodke povezane s preprečitvijo mitinga, ki Sloveniji ni obetal nič dobrega.

O sami akciji, vlogi, mestu in nalogah tedanjega RSNZ in Milice je bilo že veliko zapisanega, podkrepljeno je z avtentičnimi dokumenti, vendar kljub temu nekateri novodobni “zgodovinarji”, namerno ali ne, ne želijo priznati prispevka, ki ga je dal, po mojem prepričanju (udeleženec takratnih dogodkov), takratni RSNZ in Milica. Strah pred pričakovanim je namreč strnil vrste  miličnikov in prebivalcev Slovenije, izkušnja in zaupanje pa sta kasneje nedvomno prispevala k nemoteni izvedbi prvih demokratičnih volitev, plebiscitu … .

Zavedajoč se vsega tega sem včeraj na slovesnosti s ponosom poveljeval praporščakom Zveze policijskih veteranskih društev Sever in praporščaku MSNZ v ONZ (prapor hrani naše društvo).

Janez Portir, predsednik društva

Janez Portir