30 LIP ZA 30 LET SPOMINOV IN UPOV

Na slovesnosti, ki jo je pripravila občina Dol pri Ljubljani, smo 23. junija, skupaj z nekdanjimi soborci iz ZVVS sadili lipe v “Vrtu življenja”, v Dolu. 30 lip simbolizira 30 obletnico samostojne in neodvisne R Slovenije, 30 let spominov, istočasno pa tudi 30 let upov za prihodnost. Pred vsako lipo bo položena tudi plošča z imenom tistega, ki jo je posadil in organizacije, ki jo je zastopal. V imenu nekdanjega poveljnika in njegovega namestnika, ki sta Specialno enoto vodila med osamosvojitveno vojno, smo njuni lipi posadili prisotni, nekdanji specialci. Ne samo čast, da smo sodelovali pri sajenju lip, ostaja tudi “moralna” obveza, da bomo spremljali njihovo rast in razvoj, morda se kdaj celo ohladili v njihovi senci. Seveda ni šlo brez pozdravnega nagovora župana občine Dol pri Ljubljani, g. Željka Saviča, ki je v svojem nagovoru predstavil tudi dogodke iz polpretekle zgodovine ter upe za prihodnost. Brez praporov društva in OZVVS pa tudi ne bi šlo.

Janez Portir