AKCIJA “GOTENICA 1990”

Dogajanje na politični sceni in njenem zakulisju je bilo od konca aprila 1990 naelektreno. 27. aprila je bil na seji Vojnega sveta v Beogradu sprejet sklep o razorožitvi TO v vseh jugoslovanskih republikah; 13. maja RŠTO Slovenije dobi od načelnika generalštaba oboroženih sil SFRJ tajni ukaz, da mora TO predati svoje orožje v hrambo jugoslovanski ljudski armadi; 15. maja 1990 je načelnik Republiškega štaba Teritorialne obrambe Slovenije izdal ukaz o predaji orožja in drugih sredstev slovenske teritorialne obrambe v objekte JLA; 16. maja je Skupščina Republika Slovenije izvolila Izvršni svet: njegov predsednik je postal Lojze Peterle, Igor Bavčar je postal republiški sekretar za notranje zadeve, Janez Janša pa za ljudsko obrambo; 17. maja se je začelo razoroževanje slovenske Teritorialna obrambe.

Na podlagi sprejete odločitve nekaterih predstavnikov oblasti, so pred točno tridesetimi leti, v noči iz 2. na 3. junij, v ranih jutranjih urah, pripadniki Čete milice za posebne naloge (ČMPN) vstopili v nekoč “zaprto območje” Gotenice. Njihova naloga je bila, da nad zaprtim območjem prevzamejo nadzor, ga dodatno zavarujejo in na vsak način preprečijo morebitne poskuse vdora enot Jugoslovanske ljudske armade na zaprto območje Gotenice.

Snovalci akcije Gotenica 1990 Vincencij Beznik (milica) in Anton Krkovič (TO) in Dušan Gorše (milica ČMPN) so z miličniki ČMPN zavarovali oborožitveno in drugo opremo, ki se je nahajala v skladiščih na širšem zaprtem območju Gotenice in kasneje omogočili vladni podkomisiji, ki jo je vodil Krkovič, da je pregledala objekte zaprtega območja.

Beznik Vincencij je v brošuri o akciji Gotenica 1990, ki je izdana ob 20. obletnici akcije, med drugim zapisal: “…Pripadniki enote, ki so izvedli opisane aktivnosti, niso nikoli dobili priznanja ali ustne zahvale. To so bili časi, ko še ni bilo zaznati nobene aktivnosti, ki bi nakazovale na kasnejše priprave za oborožen odpor. …”

Janez Portir