0

BRANKO – DRUGIČ

Obveščamo, da je bil 4. 12. 2017 na 62. nujni seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, … obravnavan predlog SDS za spremembo Zakona o organizaciji in nalogah policije. Zapis in posnetek seje si lahko ogledate na spletnih straneh Državnega zbora https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/izbranaSejaDt?seja=54%20062.%20Nujna&start=2017-12-04&mandat=VII . Bomo videli, kakšen rezultat bo na koncu.

Društvo Sever

Dodaj odgovor