0

BRANKO IN OSTALI – TRETJIČ

14.
12. 2017 so na seji Državnega zbora obravnavani predlogi za
spremembo ZODPol-D. Navzočih je 68 poslank in poslancev, za je
glasovalo 60, proti pa so bili 3. Zakon je bil sprejet, šalči
in ostali veterani pa si lahko, začasno, oddahnejo. Tudi
predstavniki našega društva smo bili na seji in kasnejšem
glasovanju 🙂 Podrobnosti najdete na spletnih straneh državnega
zbora (14.12.2017, 36. redna seja, točka 7). Hvala vsem, ki ste
pripomogli k sprejemu zakona in končanju agonije šalčija, ter
odpravili strah veteranov, najemnikov stanovanj v upravljanju MNZ, da
bodo končali “na cesti”. 

Društvo Sever

Dodaj odgovor