0

DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA VETERANE

Člani, vojni veterani! Obveščamo, da bo s 1.1.2017 ponovno uvedeno plačilo
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ) za vojne veterane.Da bi pravico (ponovno) pridobil je potrebno:

 1. Vsi, ki so to pravico uveljavili že pred sprejetjem ZUJF-a (2013), bodo
  odločbo prejeli samodejno s strani UE (ni potreben obisk UE in vložitev
  zahtevka).
 2.  Vsi, ki so
  leta 2016 prvič prejeli odločbo o plačilu DZZ (upokojenci , brezposelni
  in prejemniki veteranskega dodatka), bodo morali vložiti ponovno
  zahtevek na UE, saj so jim bili sklepi izdani na podlagi ZIPRO 16-17.
 3. Vsi
  novi upravičenci (ko napolnijo ali so napolnili 55 let starosti in so
  še zaposleni ali imajo kakšen drugačen status) morajo vložiti zahtevek
  na UE. UE lahko zahtevke sprejemajo že pred 1.1.2017. Pomembno je,
da vsi, ki ste na novo upravičeni do plačila DZZ,  premijo sami
plačujete naprej, dokler ne dobite odločbe oz. obvestila UE. V nobenem
primeru ne prekinjajte pogodbe sami!
  V kolikor bo prišlo do preplačila
premije boste  sredstva povrnjena na vaš transakcijski
račun. Pridobljena pravica je sad pogajanj in
sestankovanj obeh veteranskih organizacij (ZVVS in ZPVD Sever) s
pristojnimi državnimi organi.


Vlogo lahko oddate tudi na portalu e-uprave na spletnem naslovu https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/vojni-veterani-vojni-invalidi/pravice-vojnih-veteranov.html . V primeru, da potrebujete dodatna pojasnila smo vam na voljo na info@pvds-se.si .


Društvo Sever

Dodaj odgovor