GOTENICA 1990 – ŠE POMNITE?

ŠE POMNITE TOVARIŠI?
 
Te dni mineva 34. let kar  se nas je 29 pripadnikov takratne Čete milice, 2. junija 1990, ob 7. uri zjutraj zbralo z vso potrebno opremo in oborožitvijo in ob 8.30 krenilo proti Jasnici z namenom snemanja učnih filmov, pripravljenih tako, da lahko v primeru potrebe interveniramo kjerkoli v Sloveniji. Ni nam bilo tuje, bila je stalna praksa na usposabljanjih, ki so trajala dalj časa. Po prihodu na Jasnico nas je sprejel naš bivši šef Vincencij Beznik – Vinko, sledil je krajši delovni sestanek, nato pa so stekle priprave in snemanje različnih postopkov z našega delovnega področja. Med snemanjem sta nas spremljali budni očesi našega, takrat namestnika komandirja čete Dušana Goršeta. Po opravljenih snemanjih in večerji smo namesto analize dela bili seznanjeni o našem dejanskem prihodu na Jasnico, ki je pod krinko snemanja učnih filmov pomenil skrivnost z najvišjo stopnjo tajnosti: »Dodatno zavarovanje, takrat še zaprtega območja, Gotenice.« (Povzeto po naši publikaciji , podatki o udeležencih akcije so različni, akcija je trajala več dni, zamenjave, dopolnitve … in drugi sodelujoči).
 
Dejanje, ki je bilo prelomno, pogledi nanj še danes različni, odvisni pač od vloge in mesta, ki ga je takrat nekdo imel in kasnejšega razvoja dogodkov.
 
Nedvomno je zaupanje, ki si ga je takrat Četa milice za posebne naloge pridobila, botrovala njenemu preoblikovanju in ustanovitvi Specialne enote avgusta 1990, ki je zadržala svojo temeljno nalogo boja proti terorizmu. S svojo usposobljenostjo, oborožitvijo in opremo je imela zelo pomembno vlogo v obdobju osamosvajanja in osamosvojitve R Slovenije. Na koncu koncev je bila »prva bojna« enota s katero je lahko računala novoizvoljena slovenska oblast, njen poveljnik in enota pa velika pomoč pri formiranju “nove komponente” milice, Narodne zaščite.
 
No, to je kratek zapis dejstev, vsak izmed nas ima v zvezi s tem lastne izkušnje, bi pa bil vesel, če bi jih delili z nami. Drugo leto bo namreč 35 letnica akcije »Gotenica ’90, ki bi jo bilo potrebno dostojno proslaviti.

Več o sami akciji je v preteklih letih pisal novinar Dnevnika Domen Caharijas, to pa je že del materiala za naslednje leto.

Janez Portir