O DRUŠTVU

Društvo je prostovoljno, nepridobitno, samostojno, nepolitično združenje udeleženk in udeležencev vojne za Slovenijo, ki so kot pripadniki organov za notranje zadeve ali kot državljani sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji, ali so bili s svojimi aktivnostmi neposredno vključeni v vojno za osamosvojitev Republike Slovenije.

Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

Društvo ima svoj žig, znak in prapor.

Društvo je vključeno v ZVEZO POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER – ZDRUŽENJE SEVER.

Društvo ima naslednje namene, cilje in naloge:

 • sprejema člane v društvo,
 • seznanja strokovno in širšo javnost z vlogo in aktivnostmi članov združenja v času demokratičnih procesov v Sloveniji in o pripravah ter neposrednih aktivnostih v vojni za osamosvojitev Slovenije,
 • pridobiva in hrani pisno, slikovno in zvočno dokumentacijo članstva o aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji in o pripravah ter neposrednih aktivnostih v vojni za osamosvojitev Slovenije,
 • daje pobude za izdelavo dokumentarnih filmov, izdajo knjig, objavo strokovnih člankov in opravlja druge podobne aktivnosti,
 • organizira razne oblike strokovnih srečanj na temo posameznih aktivnosti in dogodkov za obujanje spominov na aktivnosti članov v njih,
 • organizira in se udeležuje spominskih svečanosti ob obletnicah dogodkov,
  posebej skrbi za ohranjanje prijateljskih vezi in vsestransko pomoč ranjenim policistom,
 • ohranja in krepi med članstvom prijateljske odnose ne glede na njihovo politično, stanovsko in svetovno – nazorsko pripadnost,
 • organizira proslave, družabna in športna srečanja, izlete in druge prireditve za krepitev medsebojnih prijateljskih odnosov,
 • organizira sodelovanje s podobnimi društvi, zvezami in drugimi organizacijami ter krepi prijateljstvo z njihovimi člani,
 • daje pristojnim organom predloge za podelitev priznanj in odlikovanj članom in podeljuje lastna priznanja.