PONOVOLETNE …

Pa ne bom o zaobljubah, ki jih načrtujete za letošnje leto 🙂 So stvar vsakega posameznika in samo njihovo je ali jih bodo izpolnili. Seveda jih pri tem podpiramo, sankcij pa tako ali tako ni 🙂

Kar nekaj članov se je obrnilo name v zvezi plačila članarine za letošnje leto. Možnosti je več, najelegantnejša pa je plačilo preko bančne transakcije na naš transakcijski račun 0205 9025 3638 209 pri NLB. Članarina tudi letos znaša 20 €, pod sklic pa ne pozabite napisati vašega PRIIMKA in IMENA ter ČLANARINA 21. Druga možnost je, da počakate na naše obvestilo s položnico, ki bo izpolnjena v naprej. Prosimo, da svojo obveznost poravnate čim prej, saj članarine predstavljajo znaten finančni vir, ki nam omogoča tekoče poslovanje in so temelj za realizacijo načrtovanih aktivnosti.

Ponovno opozarjamo, da je bila spremenjena zakonodaja, ki se nanaša na vojne veterane. Starost za uveljavljanje pravic s tega naslova je spet dopolnjenih 50 let! Najmanj, kar lahko vojni veterani uveljavljate je, da vam država plača dodatno zdravstveno zavarovanje (za zdraviliško zdravljenje, ki je bila v 2020 vrnjena pravica še ni prakse)! Vojni veterani s statusom organizatorja MSNZ imajo še kakšno dodatno pravico (letni dodatek, izkaznica za brezplačno vožnjo …). Pogoje za uveljavljanje pravic in obrazce zahtevkov najdete na spletnem naslovu https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/vojni-veterani-vojni-invalidi/pravice-vojnih-veteranov.html . Ne glede na to, da je to vaša pravica vam država sama od sebe ne bo dala ničesar. Pogoj za uveljavljanje pravic je urejen status vojnega veterana! Na tej osnovi je potrebno vložiti ustrezen zahtevek za priznanje konkretne pravice. Vse lahko uredite preko elektronskega poslovanja, če imate ustrezen certifikat (NLB, elektronski podpis … – poglejte na navedenem spletnem naslovu), drugače pa izpolnjen obrazec oddate na svoji Upravni enoti. Če imate težave s tem pokličite ali nam pišite na info@pvds-se.si .

Če nam bo “Korona” prizanesljiva bo v januarju izvedeno veteransko smučarsko tekmovanje “Partizanska smučina – 45” (obvestilo ste že dobili), sledi državno prvenstvo Združenja sever v večeslalomu (obvestimo), sicer pa bodo aktivnosti potekale virtualno – po spletu, kot je bilo nedavno obeleževanje obletnice Dražgoške bitke. Posnetek si lahko ogledate na spletnem naslovu https://www.youtube.com/watch?v=3XFfR97ZojA .

In kaj dela Upravni odbor društva? Sešteva kako uspešni smo bili lani, kaj nam je prizadejala “Korona”, urejamo finančno poslovanje društva, zaključujemo s spremembami statuta, se pripravljamo na Zbor članov, ki upamo, da ne bo virtualen.

Naj na koncu izpolnimo obljubo članom, ki so nas poklicali ob zaključku lanskega leta (ne bomo jih posamično naštevali, ni pa jih bilo malo) in vam prenesemo njihove najboljše želje za 2021!

Ostanite zdravi, če nas rabite veste kako do nas 🙂

Janez Portir