PREIMENOVANJE VADBENEGA CENTRA POLICIJE V GOTENICI

28. junija 2023 je potekala slovesnost ob odkritju spominske table Vincenciju Bezniku – Vinku in table s preimenovanjem vadbenega centra policije v Gotenici v Vadbeni center Vinka Beznika Gotenica.

S tem dejanjem je bil realiziran sklep sprejet na letošnjem Zboru članov, zahvala za njegovo realizacijo pa gre nedvomno tudi vodstvu Zveze policijskih veteranskih društev Sever, zlasti dr. Tomažu Času in Antonu Pozveku, ki sta se vključila v aktivnosti za uresničitev našega predloga. Seveda bi brez posluha policije in ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja lahko vse skupaj ostalo zgolj “mrtva črka na papirju”. Preimenovanje vadbenega centra policije pomeni priznanje, žal posmrtno, Vinku za njegov prispevek na področju usposabljanja, tako posebnih in vojnih enot milice ter drugih nekdanjih struktur, v nekdanjem vadbenem centru Jasnica, kot za njegov prispevek v obdobju Manevrske strukture Narodne zaščite in vodenje Specialne enote v procesu osamosvajanja R Slovenije od 1990 do 1992.

Prispevek objavljen na spletni strani MNZ najdete na tej povezavi: https://www.gov.si/novice/2023-06-28-policijski-vadbeni-center-v-gotenici-poimenovali-po-vinku-bezniku-prvem-poveljniku-specialne-enote/

Prispevek objavljen na spletni strani Policije najdete na tej povezavi: https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/118925-policijski-vadbeni-center-v-gotenici-poimenovali-po-vinku-bezniku-prvem-poveljniku-specialne-enote

Prispevek objavljen na spletni strani ZPVDS najdete na tej povezavi:

https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/policijski-vadbeni-center-v-gotenici-poimenovali-po-vinku-bezniku.html

Želim vam prijetno branje in ponos ob zavedanju pomembnosti Vinka, vzajemno pa tudi Specialne enote in njegovih (njenih) fantov.

Foto ZCizej: Vincencij Beznik, odkritje spominske plošče
Foto ZCizej: Vinko na odkritju spominske plošče “TAJNA LOKACIJA SE” v Stožicah

Janez Portir