PREJEMKI PO VOJNIH ZAKONIH IN ODMERNA OSNOVA ZA LETO 2019

Objavljamo obvestilo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, o višini letnih prejemkov po vojni zakonodaji v letu 2019. Vsi, ki izpolnjujete pogoje (eden izmed osnovnih je dopolnjenih 55 let, …) in ste upravičeni (ne pozabite preveriti!) do letnih prejemkov (dodatno zdravstveno zavarovanje, letni prejemek za organizatorje MSNZ, …) urejate svoje pravice na svojih upravnih enotah ali po spletu na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/vojni-veterani-vojni-invalidi/pravice-vojnih-veteranov.html (rabite certifikat oz. elektronski podpis!). Organizatorji MSNZ lahko preverite, če vam to pripada v knjigi A. Mikuliča Uporniki z razlogom v kateri so objavljeni seznami. Najdete jo lahko tudi na spletni povezavi: http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/publikacije/uporniki_z_razlogom.pdf

Tabela 2019 – prejemki po vojnih zakonih

Usklajevanje denarnih prejemkov po vojni zakonodaji v letu 2019

Janez Portir