PROŠIČ NURIJA – OBVESTILO O POGREBU

Obveščamo vas, da je v nedeljo 1. 3. 2020 umrl član Policijskega veteranskega društva Sever – Specialna enota Nurija Prošič, roj. 23. 1. 1955 v Prošičih (BiH).

Nurija je bil vojni veteran in organizator Maneverske strukture Narodne zaščite, do upokojitve pa je bil zaposlen v Mehanizirani enoti Specialne enote Policije.

Pogreb pokojnika bo v sredo 4. 3. 2020 v Prošičih (Cazin – BIH) ob 14.30 uri.

Za Policijsko veteransko društvo Sever – Specialna enota bo aktivnosti v zvezi s pogrebno slovesnostjo usklajeval Janez Portir (dosegljiv na tel. 070 887 088 ali e-mailu info@pvds-se.si) .

Janez Portir