PRVE MARČEVSKE NOVIČKE

Spoštovani člani,

za nami je polovica marca in ja, po krajšem zastoju ob zamenjavi ministrice in v.d. generalnega direktorja policije se je barka umirila, potegnili so ugodni vetrovi, da lahko jadramo naprej. Ne morem, da ob tem ne vključim osebnih občutkov in prepričan sem, da tudi vi čutite enako, čeprav z večino nismo bili na posameznih dogodkih skupaj.

Kljub najavljanju, da ne bom več kandidiral za predsednika društva, drugače ni šlo. Ker smo dobili v času kandidacijskega postopka le eno kandidaturo, sem se pred iztekom kandidacijskega postopka odločil, da se ne bomo na Zboru sramotili, še manj pa, da bi kot eden izmed ustanoviteljev društva dovolil, da društvo ukinemo in postanemo odbor, npr. PVDS Ljubljana. S sedanjimi člani smo dvignili telefone, iskali morebitne kandidate za posamezne funkcije in skupaj sestavili kandidature, jih poslali kandidacijski komisiji, ki nam je pripravila listo kandidatov s katero smo kasneje nastopili na Zboru članov, ki smo ga izvedli v nekdanji TV dvorani Policijske akademije. Po nekaj letih smo se počutili spet kot doma, spet je sodelovala manjša zasedba policijskega orkestra, kot predstavnik ZPVDS nas je s svojo prisotnostjo počastil njihov sekretar, Anton Pozvek. Slednji je v svojem nagovoru povzel nekaj starejših, a še vedno aktualnih novic s področja delovanja zveze in predstavil aktivnosti, ki so pred nami. Seveda tudi s pričakovanimi aktivnostmi našega društva.

Upravni odbor, ki mu je potekel mandat je predstavilo vsa poročila o delu v preteklem letu, Nadzorni odbor je ocenil njegovo delo skozi svojo prizmo, v finalu pa so člani društva vsa poročila sprejeli in dali staremu vodstvu »razrešnico«, karkoli to pač pomeni.

Sledile so volitve že poznanih funkcionarjev društva, ki smo bili izvoljeni soglasno. Ob tej priliki se zahvaljujem vsem, starim in novim funkcionarjem, ki so pristali na kandidature in jim želim uspešno delo v »novem mandatu«, skladno z načrti, ki jih je Zbor članov potrdil. Prav tako je na zboru podan predlog za postavitev primernega spominskega obeležja našemu nekdanjemu, žal pokojnemu, poveljniku Bezniku. Morda s kakšno spominsko ploščo, poimenovanjem ulice v Kočevju in/ali preimenovanjem VOC Gotenica v VOC Vinka Beznika.

Ob tej priliki smo podelili še nekaj zaostalih medalj ob 30. obletnici samostojnosti in suverenosti (koliko tega nam je še ostalo je vprašanje, vsekakor pa smo to pred 32 leti imeli). Prav tako je prebrana čestitka ob 50. obletnici ustanovitve Voda za posebne naloge, prve predhodnice današnje Specialne enote. Da se ne ponavljam, čestitka je namenjena tudi vsem vam, ki ste ji kot njeni nekdanji pripadniki pomagali, da se je pridno učila, bila (več ali manj, odvisno od konkretne situacije) primerno vzgojena, inovativna in neizmerno vztrajna.

10. marca sta predsednik ZPVDS, dr. Tomaž Čas in v.d. generalnega direktorja, mag. Senad Jusić podpisala Načrt sodelovanja ZPVDS in Policije za leto 2023 in se zavezala, da bosta skrbela za njegovo izvajanje. Prav tako sta razkrila želje in načrte aktivnosti s katerimi bi želeli možnosti sodelovanja še nadgraditi. Po res dolgem času sem se v Policijski akademiji spet počutil, prav zares, kot doma.

Že naslednji dan se nas je osem članov društva, delegatov, udeležilo skupščine ZPVDS v Novi Gorici, dva celo v dveh funkcijah (praporščak in delegat), res racionalno. V zvezi s tem povem še dvoje:

1. minister za notranje zadeve, Boštjan Poklukar, je v svojem govoru omenil, da je seznanjen s predlogom, da se nekdanjemu poveljniku Specialne enote, Vinku Bezniku postavi primerno spominsko obeležje. Ob tem smo delegati vseh PVDS spontano zaploskali. Povem, nori občutki!

2. obiskali smo grob našega Gorana Likarja na Otlici, prižgali svečko in mu ponudili kozarec vina. Naj počiva v miru!

Vse ostalo lahko najdete tukaj, s pikantnimi podrobnostmi vmes.

Končujem s pozivom novim članom Upravnega odbora, da pregledajo načrte dela za 2023 in se pripravijo na sestanek, ki bo prvo soboto v aprilu, vabilo sledi.

Janez Portir