SKUPŠČINA ZDRUŽENJA SEVER

16.marca 2019 je bila v Grand hotelu Rogaška v Rogaški Slatini letna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever, ki se je je udeležilo 118 delegatov iz 12 Policijskih veteranskih društev Sever. Predstavljena so bila: poročilo o delu ZPVD Sever in finančno poročilo za leto 2018 ter programa dela ZPVD Sever za 2019 in 2020 ter finančni načrt za leto 2019. Delegati so vsa poročila in načrte potrdili (sprejeli), s tem pa dali zeleno luč za njihovo realizacijo. Apeliramo, da se članstva društev vključijo v načrtovane aktivnosti in prispevajo k čim boljši realizaciji načrtov, aktivnosti pa oplemenitijo z osebnim prispevkom in druženjem.

Janez Portir