SLOVESNOST OB PRAZNIKU UPORA PROTI UKOPATORJU – IZJAVA KODVOS

Objavljam skupno izjavo članic KoDVOS, ki so jo sprejeli na 74. seji KoDVOS v zvezi z vabilom na državno obeležitev dneva upora proti okupatorju, ki bo 26. 4. 2022 na Mali Gori pri Ribnici. Ker gre za očitno provokacijo odgovornih v Vladi RS z namenom nadaljnjega potvarjanja zgodovinskih dejstev v zvezi z dogodki, ki so se na Mali Gori nad Ribnico zgodili 13. maja 1941 in nimajo nič skupnega z začetkom in celovitostjo narodnoosvobodilnega odpora slovenskega naroda, bodo predsedniki članic KoDVOS na letnem srečanju s predsednikom RS, ki bo v njegovem uradu v četrtek, 21. 4. 2022, ob 10. uri, predsedniku izrazili nezadovoljstvo in pojasnili, da se tega dogodka ne bodo udeležili. Istega dne ob 12. uri bodo predsedniki članic KoDVOS na tiskovni konferenci o svojih stališčih in nezadovoljstvu obvestili novinarje in medijske hiše.

Da gre za vladno provokacijo kažejo naslednja dejstva:

– vladni odbor za državne proslave ni bil enoten glede potrjevanja predloga državnih proslav za leto 2022, saj so nekateri člani odbora podprli predstavnika KoDVOS, ki je nasprotoval izbiri Male Gore za kraj državne proslave ob dnevu upora;

– vladni odbor za državne proslave ni obravnaval in tudi ne potrdil scenarija te državne proslave, saj članom odbora sploh ni bil poslan v obravnavo;

– na našo zahtevo v uradu predsednika RS niso znali pojasniti, zakaj predsednik sodeluje pri skupnem vabljenju na ta dogodek, ampak so nam posredovali le pojasnilo, da so na neprimernost kraja dogodka opozorili na eni od zadnjih sej vladnega odbora za državne proslave;

– na našo zahtevo so nam iz kabineta predsednika Državnega zbora sporočili, da vabilo z njimi ni bilo usklajeno;

– v vabilu ni naveden osrednji govornik na slovesnosti, niti ni znan scenarij prireditve.

Janez Portir