0

Sprejem Združenja SEVER v svetovno veteransko organizacijo

Zveza policijskih veteranskih organizacij Sever sprejeta v Svetovno veteransko federacijo. Sprejeta je bila bili drugi dan zasedanja 26. generalne skupščine Svetovne veteranske federacije, ki je od 19. do 23.oktobra 2009 potekalo v Koebenhavnu na Danskem. Tako je postala četrta veteranska organizacija iz Slovenije, ki je včlanjena v to svetovno veteransko asociacijo. Pred nami so bili včlanjeni Zveza združenj borcev za vrednoste NOV, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije in Zveza veteranov vojne za Slovenijo. Naše članstvo je posebnost, saj smo edina nacionalna policijska veteranska organizacija v svetu, ki ji je WVF pripoznala posebno vlogo v vojni za Slovenijo.

Pri včlanjevanju smo bili deležni nesebične podpore in pomoči vseh treh članic WVF iz Slovenije in zadnjih dveh slovenskih stalnih predstavnikov v WVF. Posebna zahvala gre tako ZVDIS in ZVVS, ki sta k naši vlogi za sprejem prispevali pismi podpore, ter svem trem slovenskim delegatom in stalnemu predstavniku, ki so se udeležili 26.zasedanja generalne skupščine in tam aktivno lobirali za naš sprejem.

BRAVO! čestitke in spodbude lahko pošljete na info@zdruzenje-sever.si   "pdf" Čestitka ZDVIS

Društvo Sever

Dodaj odgovor