VOJNI VETERANI IN DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE – OBVESTILO

Na zvezo in društva Sever nekateri naši člani in drugi vojni veterani naslavljajo vprašanja glede usode dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za vojne veterane, zato vam v nadaljevanju pošiljam naslednje informacije:

Od prvih napovedi reformiranja obstoječega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji leta 2011 do danes smo od vseh vlad in poslancev vseh sestav državnega zbora v tem času zahtevali ohranitev pridobljene pravice za vojne veterane, to je plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz državnega proračuna.

Dosegli smo tudi spremembo Janševega ZUJF-a v delu, kjer so zaostrovali pogoje za pridobitev te pravice in izključevali nekatere kategorije upravičencev med vojnimi veterani.

V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je skupina poslancev vložila v parlamentarno proceduro 11. 4. 2023, je obljuba aktualne vlade izpolnjena. V 12. členu predloga je izrecno določeno, da bo za plačilo novega enotnega zdravstvenega prispevka za vojne veterane, vojne invalide, žrtve vojnega nasilja in nekatere druge še vedno zavezana Republika Slovenija (oz. državni proračun). V ZPVD Sever in ZVVS si bomo prizadevali, da tega v procesu sprejemanja zakona ne bo kdo skušal odpraviti ali spremeniti v škodo vojnih veteranov.

Janez Portir