VOJNI VETERANI – ODMERNE OSNOVE ZA 2020

Odmerna osnova 2020 in višine mesečnih denarnih prejemkov po vojnih zakonih v letu 2020

Seznanjamo vas z obvestilom o višini odmerne osnove po Zakonu o vojnih invalidih, višino osnove (cenzusa) za dodatke po vojnih zakonih, z višino letnega prejemka v letu 2020 in podobno. Podrobnosti najdete na spletni povezavi https://pvds-se.si/prejemki_in_odmerna_osnova_2020_3_2_p/ in https://pvds-se.si/tabela-prejemki-2020-3-2-2020/ .

Janez Portir