VOLITVE V DRUŠTVU – KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Člani!

Obveščamo vas, da je Upravni odbor društva na svoji seji 7. 1. 2019 imenoval kandidacijsko komisijo za izvedbo kandidacijskega postopka za izvedbo volitev novih funkcionarjev. Volitve novih funkcionarjev društva bomo izvedli na letošnjem Zboru članov, ki bo 1. 3. 2019 v Tacnu. Glede na dejstvo, da sedanji Upravni odbor zaključuje svoj drugi mandat v več ali manj isti sestavi vas pozivamo, da predlagate kandidate za posamezne funkcije, ki bodo po vaših pričakovanjih lahko uspešno izpolnjevali svoje poslanstvo in vodili društvo še naprej. Več o postopkih vlaganja kandidatur in sestav kandidacijske komisije najdete v sklepu o imenovanju komisije in na obrazcu za vložitev kandidature.

Janez Portir