VOLITVE ZPVDS (ZDRUŽENJA SEVER) – 2022

21. 12. 2021 je na 15. razširjeni seji Upravnega odbora Zveze policijskih veteranskih društev Sever, dr. Tomaž Čas prisotne seznanil, da bodo marca 2022 potekli mandati funkcionarjem in organom ZPVDS. Na novo bo potrebno izvoliti nove funkcionarje zveze, ki bodo zvezo vodili nadaljnja štiri leta in člane nadzornega odbora ter častnega razsodišča . Na seji je bil sprejet sklep, da se razpiše začetek kandidacijskega postopka, ki bo trajal 30 dni, imenovana pa je bila tudi kandidacijska komisija.

V skladu s pravilnikom lahko kandidaturo vložijo upravni odbor ZPVD Sever ter upravni odbori in drugi organi članov ZPVD Sever v skladu z njihovimi akti.

Podrobnosti o poteku in postopkih vlaganja kandidatur najdete: Pravilniku o postopku kandidiranja in Sklepu o imenovanju kandidacijske komisije in kandidacijskem postopku.

Člani društev PVDS, ki bi želeli kandidirati za funkcije ali članstvo v organih zveze, čas je za akcijo!

Janez Portir