VZAJEMNINA PONUDBA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA – SPECIALISTI SENIOR

V decemberski reviji VETERAN je bila pri tisku letaka Vzajemne storjena napaka, saj je ponudba naslavljala le na člane ZVVS, pa tudi rok veljavnosti ponudbe je bil prekratek (10. 1. 2021). Ker je večina revijo prejela na domač naslov šele po novoletnih praznikih je bilo z Vzajemno dogovorjeno, da bomo njihovo ponudbo zavarovanja članom pošiljala društva Sever.

Zavarovanje SPECIALISTI SENIOR je sicer namenjeno starostnikom, ki so stari 65 let ali več, Vzajemna pa ga ponuja tudi vojnim veteranom od dopolnjenega 50. leta starosti dalje. Ponudba je za vojne veterane časovno omejena in velja do 31. 3. 2021.

Gre za neobvezujoč način zdravstvenega zavarovanja in je odločitev o sklepanju tovrstnega zavarovanja prepuščena vsakemu posamezniku posebej. Gre zgolj za posredovanje ponudbe, društvo pa razen posredovanja ponudbe ne more prevzemati nobenih drugih odgovornosti.

DOPIS – LETAK

PONUDBA

Janez Portir