ZBOR ČLANOV 2021

Obveščam, da nam je verifikacijska komisija sporočila, da smo sklepčni, dnevni red in organi Zbora članov pa potrjeni. Nadaljujemo naprej, skladno z navodilom o izvedbi zbora.

Janez Portir