ZBOR ČLANOV 2023 – OBVESTILO

2. marca smo izvedli Zbor članov društva na katerem smo soglasno potrdili poročila o delu društva in dali razrešnico staremu vodstvu, izvedli volitve novih funkcionarjev (ja v večini gre za funkcionarje prejšnjega mandata, saj novih kandidatur skoraj ni bilo), sprejeli načrte dela za 2023-2024. V nagovoru sekretarja ZPVDS, g. Antona Pozveka je bilo povzeto dogajanje in predstavljene aktivnosti vodstva ZPVDS na področju vojnih veteranov. Na zboru je bila sprejeta tudi čestitka, ki smo jo poslali Specialni enoti ob 50 obletnici prvega postroja miličnikov Voda za posebne naloge, predhodnice današnje Specialne enote. Sledilo je druženje na katerem smo obudili spomine na nekdanje skupno delo in aktivnosti, ki nas povezujejo še danes.

Janez Portir