ZBOR ČLANOV – OBVESTILO

1.3.2019 je v Tacnu izveden Zbor članov, na katerem so bila predstavljena poročila o delu društva za 2018 ter predstavljeni načrti dela društva za 2019, načrt dela društva v javnem interesu na področju vojnih veteranov pa do 2020. Zbor članov je poročila in načrte sprejel in dal razrešnico Upravnemu odboru društva za 2018. Zaradi sprememb zakonodaje o delu nevladnih organizacij, pridobljenih izkušnjah pri vodenju društva ter zaradi večje preglednosti zaradi vmesnih sprememb statuta je bilo zboru predlagano novo besedilo statuta, ki je bil kasneje sprejeto brez glasu “proti”.

Ker se je letos iztekel mandat funkcionarjem društva je bila zboru predstavljena “nova” kandidatna lista, funkcionarji pa so bili izvoljeni brez glasu “proti”.

V zaključnem delu zbora je nekaj novoizvoljenih funkcionarjev podalo svoje “drzne” vizije dela v zaupanem jim mandatu.

Na zboru je kot gost sodeloval tudi predsednik ZPVDS dr. Tomaž Čas, ki je predstavil delo zveze v preteklem letu in aktualne zadeve, ki nas čakajo v 2019. Pri tem ne gre spregledati 25. obletnice ustanovitve zveze (prej Združenje Sever), 30. obletnice akcije “Sever” ipd.

Za kulturne vložke je poskrbel kvartet Orkestra slovenske Policije, da pa je druženje po zboru trajalo še nekaj časa pripadajo zasluge posameznim članom in osebju kuhinje v Tacnu.

Janez Portir