ZBOR ČLANOV PVDS – SE

Vabimo vas na Zbor članov PVDS – SE, ki bo 27. 2. 2020 ob 16. uri v prostorih Policijske akademije v Tacnu, Rocenska 56, 1211 Ljubljana – Šmartno z naslednjim dnevnim redom:

  1. otvoritev zbora članov,
  2. pozdravi gostov,
  3. izvolitev organov zbora članov,
  4. predstavitev poročil za 2019 in načrtov za leto 2020,
  5. sprememba Statuta društva,
  6. pridobitev polnopravnega članstva simpatizerjev,
  7. aktualne zadeve in
  8. razno.

Da bi zagotovili čim prejšnjo sklepčnost vas prosimo, da pridete za zbor pravočasno in se javite verifikacijski komisiji. Gradivo za zbor članov se nahaja TUKAJ.

Janez Portir